• EN
  • VN

Vietnam Mountain Marathon 2021

Topas Travel đã hỗ trợ tổ chức Newborns trong nhiều năm nhằm cải thiện việc chăm sóc trẻ sơ sinh và tăng cường mối quan hệ đối tác với Sở Y Tế tỉnh Lào Cai. Newborns là tổ chức thụ hưởng, nhận được những lợi ích từ các sự kiện gây quỹ được tổ chức khắp Việt Nam. Nếu bạn muốn chạy vì Trẻ sơ sinh tại VMM hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email info@newbornsvietnam.org. Hãy đăng ký sớm để việc tổ chức được tốt hơn. Lên kế hoạch cho mục tiêu của bạn, sự hỗ trợ của bạn sẽ giúp chúng tôi tăng cường cơ hội sống cho hàng ngàn trẻ sơ sinh. Hãy giương cao lá cờ Vì trẻ sơ sinh tại VMM vào tháng 9 năm 2021.