• EN
  • VN

Tự tổ chức sự kiện

Có nhiều cách khác nhau để bạn có thể hỗ trợ chúng tôi như bán cà phê sáng, bán bánh tại văn phòng làm việc, và tham gia chương trình đố vui. Nếu bạn cần sự giúp đỡ để tổ chức sự kiện, hãy gửi mail cho chúng tôi tại info@newbornsvietnam.org.

Chúng tôi sẽ rất vui nếu bạn liên hệ với chúng tôi. Sự hỗ trợ của bạn là một phần quan trọng để chúng tôi duy trì hoạt động tại Việt Nam.