• EN
 • VN

TỔNG QUAN
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Các thách thức

Thách thức cho Việt Nam, một quốc gia có thu nhập trung bình, đang tăng cường công tác chăm sóc hiện có tại bệnh viện – cách hiệu quả nhất để giữ sinh mệnh trẻ sơ sinh. Tại những quốc gia có thu nhập cao, việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc chất lượng cao gần như là phổ biến, tại các quốc gia có thu nhập trung bình, mật độ, việc tiếp cận và chất lượng chăm sóc có thể khác nhau.

Bộ Y tế (MOH) đã xác định sự thiếu hụt về bác sĩ chuyên khoa là một yếu tố chính lý giải vì sao việc chăm sóc trẻ sơ sinh vẫn còn yếu kém, chỉ có 10% bác sĩ là bác sĩ chuyên khoa. Các yếu tố khác gồm có không có đào tạo chuyên sâu cho các điều dưỡng chăm sóc trẻ sơ sinh, đào tạo hạn chế cho các bệnh viện tỉnh và không có phương tiện vận chuyển an toàn.

Hiện vẫn còn thiếu những chương trình huấn luyện chuyên môn về chăm sóc trẻ sơ sinh dành cho các bác sĩ và y tá.

Trẻ khuyết tật có nhiều nhất ở các nước có thu nhập trung bình, nơi việc chăm sóc trẻ sơ sinh đang được nhân rộng mà không có sự quan tâm đúng mức đến chất lượng chăm sóc. Còn nhiều hạn chế liên quan đến trình độ nhân viên thấp, các đơn vị được trang bị trang thiết bị kém và thiếu đào tạo chuyên sâu, kiến thức và năng lực cụ thể trong việc đánh giá và quản lý trẻ sơ sinh nhỏ và bị bệnh.

Công việc của chúng tôi

Trọng tâm công việc của chúng tôi là giải quyết thiếu hụt về giáo dục y khoa và điều dưỡng chuyên khoa sơ sinh để tăng cường công tác chăm sóc tích cực tại bệnh viện, bao gồm từ đào tạo căn bản phù hợp với mọi trẻ sơ sinh cho tới đào tạo trình độ sau đại học.

Các chương trình chúng tôi phát triển thường là những chương trình đầu tiên và được thực hiện thí điểm để xác định nội dung nào triển khai được, xác thực qua các tác động can thiệp lên kết quả điều trị chính của trẻ sơ sinh trước khi được đưa ra ứng dụng phù hợp để nhân rộng ra trong hệ thống đào tạo quốc gia.

Newborns Vietnam hiện đang phát triển chương trình bao gồm các hoạt động đẩy mạnh chăm sóc an toàn và đồng bộ cho trẻ sơ sinh trên khắp Việt Nam.

 • Các chương trình
  cốt lõi
  của chúng tôi

 • 01

  Hỗ trợ Bộ Y tế rà soát hệ thống giáo dục y khoa Việt Nam với trọng tâm là đào tạo sau đại học có giám sát.

 • 02

  Phát triển mô hình đào tạo cơ bản điều dưỡng sơ sinh.

 • 03

  Tái tổ chức các dịch vụ sơ sinh dựa trên kinh nghiệm về việc giới thiệu hệ thống mạng lưới có quản lý và hệ thống vận chuyển an toàn của Anh Quốc/Châu Âu.

 • 04

  Đào tạo sau đại học chuyên ngành sơ sinh bậc 1 và bậc 2.

 • 05

  Đào tạo điều dưỡng chuyên ngành sơ sinh – mô hình đào tạo giảng viên.

 • 06

  Gói đào tạo nhận biết và quản lý trẻ sơ sinh bị bệnh, cho 25 bệnh viện đa khoa tại Hà Nội và 29 tỉnh thành phía Bắc Việt Nam.

 • 07

  Đào tạo hồi sức cấp cứu trẻ sơ sinh – thiết lập một hội đồng hồi sức quốc gia.