• EN
  • VN

Tin tức & Sự kiện

Newborns Việt Nam được tài trợ dựa trên sự đóng góp và hỗ trợ tự nguyện, mang đến những bước tiến quan trọng trong việc chăm sóc y tế, giúp giảm thiểu tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh. Cùng chung tay với chung tôi bằng cách quyên góp ngay hôm nay.

  • Pivotal Milestones In Neonatal Care

    The past 150 years have seen dramatic changes in neonatal mortality and morbidity in the developed world. In the UK before the 1950s, little scientific effort was directed at the premature or […]