• EN
  • VN

Ban quản trị

CHÚNG TÔI LÀ AI

Chúng tôi là những lãnh đạo doanh nghiệp, học giả, bác sĩ và y tá, những người có tâm huyết, mong muốn giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tại Việt Nam. Từ những kinh nghiệm thực tế trong nhiều lĩnh vực, chúng tôi áp dụng tiêu chuẩn quốc tế vào việc chăm sóc trẻ sơ sinh để mang đến những thay đổi tích cực.

Chúng tôi đang đầu tư vào Việt Nam – chúng tôi phối hợp với ngành y tế ở mọi cấp độ, xây dựng sự tăng trưởng bền vững và gắn kết với cộng đồng người Việt để nâng cao nhận thức và gây quỹ thông qua các hoạt động thể thao đa dạng.